Losování pořadí soutěžních vystoupení

V rámci festivalu Mozartovy děti se na koncertě 16.6.2019 losovalo pořadí soutěžních vystoupení pro všechny kategorie. Za dohledu organizátorů soutěže AMADEUS bylo vylosováno písmeno A