Propozice 2020

*.pdf Propozice

XXVII. ročník mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let

Brno, 26. - 28. listopadu 2020

 

Soutěžní podmínky

Termín konání XXVII. ročníku soutěže 
Soutěž: 26. a 27. listopadu 2020
Besední dům, Komenského nám. 8., Brno 
 
Koncert laureátů: 28. listopadu 2020
Besední dům, Komenského nám. 8., Brno 
 
Věk soutěžících a rozdělení do kategorií 
Soutěž je jednokolová. Studium na ZUŠ není podmínkou účasti. Účastníci jsou do kategorií rozděleni podle roku narození. 
Kategorie Věk Časový limit
I. kategorie ročník 2014 a mladší 2-4 minuty
II. kategorie ročník 2013 2-4 minuty
III. kategorie ročník 2012 3-5 minut
IV. kategorie ročník 2011 3-5 minut
V. kategorie ročník 2010 5-8 minut
VI. kategorie ročník 2009 5-8 minut
 

Soutěžní repertoár

 • Nejméně jedna skladba od W. A. Mozarta
Další díla od skladatelů, jako např.: A. Fr. Bečvařovský, L. van Beethoven, J. A. Benda, J. L. Dusík, Fr. X. Dušek, J. N. Hummel, J. Jelínek, L. Koželuh, J. Kř. Kuchař, V. V. Mašek, L. Mozart, J. Mysliveček, J. J. Ryba, J. A. Štěpán, V. J. Tomášek, J. Kř. Vaňhal, J. A. Vitásek, A. Vranický, V. Jírovec a jiných autorů, výhradně současníků W. A. Mozarta.
 
Celkový časový limit musí být dodržen. 
V případě, že hraje soutěžící jednu skladbu většího rozsahu (např. Mozart – Variace), může být limit překročen u 1. – 3. kategorie o 30 sekund a u 4. – 6. kategorie maximálně o 1 minutu. 
Je možné hrát pouze skladby určené pro sólový klavír. Hra zpaměti je podmínkou. Počet skladeb je libovolný. 
 
Změny v soutěžním programu musí být oznámeny písemně na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 20.9.2020. Pozdější změny programu nebudou akceptovány a jsou důvodem pro vyloučení soutěžícího! Pořadí soutěžních vystoupení pro všechny kategorie určí losování, které se uskuteční v rámci festivalu Mozartovy děti na koncertě 7.5.2020. Poté bude zveřejněno na webu soutěže.
 

Ceny v soutěži

V jednotlivých kategoriích uděluje porota 1., 2., 3. cenu a čestné uznání. 
Na návrh poroty se ceny mohou dělit, popř. cena nemusí být udělena. Držitelé cen získávají titul laureáta soutěže.
Nositelé 1., 2. a 3. cen budou oceněni na Koncertě laureátů. Program koncertu určí porota.
 
Koncertní vystoupení pro vybrané laureáty:
 • nabídka koncertního vystoupení se symfonickým orchestrem,
 • slavnostní koncert ve vile Tugendhat.
Porota může udělit tyto zvláštní ceny v hodnotě až 55 000 Kč:
 • Cena hejtmana Jihomoravského kraje pro absolutního vítěze soutěže,
 • Cena primátora statutárního města Brna za nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta,
 • Cena starosty městské části Brno-Žabovřesky pro nejlepšího českého účastníka,
 • Cena starosty městské části Brno-střed pro nejlepšího brněnského účastníka,
 • Cena starosty městské části Brno-Žebětín za nejlepšího zahraničního účastníka,
 • možnost vytvoření profilového CD,
 • Cena pro nejmladšího účastníka soutěže.
Porota může udělit zvláštní ocenění pedagogům za úspěšnou přípravu žáků. Zvláštní ceny nemohou být děleny. Rozhodnutí poroty je konečné.

 

Přihláška

Uzávěrka přihlášek: 22. června 2020 
Přihlášku vyplňte na webu www.amadeusbrno.cz
 • Do soutěže se účastník přihlašuje prostřednictvím umělecké školy nebo zákonného zástupce.
 • Vyplněná přihláška musí obsahovat všechny požadované údaje. Za jejich pravdivost odpovídá pedagog nebo zákonný zástupce.
 • Na přihlášky, které pořadatelé obdrží po daném termínu, nebude brán zřetel.
 • Maximální počet účastníků: 100
Harmonogram soutěže společně s harmonogramem rozehrávání na soutěžním klavíru zn. Steinway bude zveřejněn na www.amadeusbrno.cz do 10. 10. 2020.
Pořadatel umožňuje soutěžícím cvičení v místě soutěže pouze během konání soutěže a koncertu laureátů.
Zasláním přihlášky souhlasí zástupce soutěžícího s bezplatným pořízením fotografií, audiovizuálního záznamu jeho výkonu na soutěži a koncertě laureátů v Besedním domě a jeho bezplatným užitím ve veřejných médiích. 
 

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek je nevratný a činí 1 500 Kč. Úhrada účastnického poplatku do 22. června 2020 pouze převodem na bankovní účet: 
Banka: Komerční banka, a.s.
Název účtu: Parnas, z.s.
Číslo účtu: 27-6667420297/0100
Variabilní symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru den, měsíc, rok (např. 010508)
 

Organizace soutěže

Soutěž se koná pod záštitou:
 • hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka,
 • primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové,
 • starosty MČ Brno-střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla,
 • starostky MČ Brno-Žabovřesky Mgr. Lucie Pokorné,
 • starosty MČ Brno-Žebětín Ing. Víta Berana,
 • předsedy Asociace krajů ČR MUDr. Jiřího Běhounka.
Porota
Porota je pětičlenná a je tvořena významnými českými a zahraničními pedagogy a interprety. Funkci tajemníka poroty zastává učitel pořádající ZUŠ. Jednání poroty řídí její předseda. Členové poroty hodnotí jednotlivé výkony bodováním 0 - 25.
Body jednotlivých porotců se sčítají a vytvoří se z nich průměrná hodnota. Pokud se bodování některého z porotců liší od takto stanoveného průměru o 3 body a více, bodování tohoto porotce se škrtá a ze zbývajících je znovu vypočten průměr. Po ukončení každé kategorie hodnotí porota výkony soutěžících a určuje pořadí. Bodování jednotlivých porotců je v průběhu soutěže zveřejněno. Porotce neboduje vlastní žáky ani své příbuzné.
 
Soutěž spolupořádají: 
 • AMADEUS, nadační fond,
 • Parnas, z.s.,
 • Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace,
 • Základní umělecká škola F. Jílka Brno, příspěvková organizace,
 • Filharmonie Brno, příspěvková organizace.

Kontaktní adresa

Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková org.
MgA. Vladimír Halíček, ředitel školy
tel.: +420 731 610 025
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.