Losování pořadí soutěžních vystoupení

Za dohledu organizátorů soutěže AMADEUS bylo vylosováno dne 6.10.2021 písmeno C pro pořadí soutěžících v jednotlivých kategorií.

Těšíme v Brně na viděnou.