Propozice 2021

 

XXVIII. ročník mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 15 let

Brno, 11. - 13. listopadu 2021

 

PROPOZICE V PDF KE STAŽENÍ:

 

Soutěžní podmínky

Termín konání XXVIII. ročníku soutěže 
Soutěž: 11. a 12. listopadu 2021
Besední dům, Komenského nám. 8., Brno 
 
Koncert laureátů: 13. listopadu 2021
Besední dům, Komenského nám. 8., Brno 
 
Věk soutěžících a rozdělení do kategorií 
Soutěž je jednokolová. Studium na ZUŠ není podmínkou účasti. Účastníci jsou do kategorií rozděleni podle roku narození. 
Kategorie Věk Časový limit
I. kategorie ročník 2014 a mladší 2 - 4 minuty
II. kategorie ročník 2013 a 2012 3 - 5 minut
III. kategorie ročník 2011 a 2010 5 - 8 minut
IV. kategorie ročník 2009 a 2008 6 - 9 minut
V. kategorie ročník 2007 a 2006 7 - 10 minut

  

 

 

Organizátoři si v případě nepříznivé epidemiologické situaci vyhrazují právo uspořádat soutěž online.
 

Soutěžní repertoár

 • Nejméně jedna skladba od W. A. Mozarta
Další díla od skladatelů, jako např.: A. Fr. Bečvařovský, L. van Beethoven, J. A. Benda, J. L. Dusík, Fr. X. Dušek, J. N. Hummel, J. Jelínek, L. Koželuh, J. Kř. Kuchař, V. V. Mašek, L. Mozart, J. Mysliveček, J. J. Ryba, J. A. Štěpán, V. J. Tomášek, J. Kř. Vaňhal, J. A. Vitásek, A. Vranický, V. Jírovec a jiných autorů, výhradně současníků W. A. Mozarta.
 
Celkový časový limit musí být dodržen. 
V případě, že hraje soutěžící jednu skladbu většího rozsahu (např. Mozart – Variace), může být limit překročen u 1. – 2. kategorie o 30 sekund a u 3. – 5. kategorie maximálně o 1 minutu. 
Je možné hrát pouze skladby určené pro sólový klavír. Hra zpaměti je podmínkou. Počet skladeb je libovolný. 
 
Změny v soutěžním programu musí být oznámeny písemně na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 17.9.2021. Pozdější změny programu nebudou akceptovány a jsou důvodem pro vyloučení soutěžícího! Pořadí soutěžních vystoupení pro všechny kategorie určí losování, které bude zveřejněno na webu soutěže.
 

Ceny v soutěži

V jednotlivých kategoriích uděluje porota 1., 2., 3. cenu a čestné uznání. 
Na návrh poroty se ceny mohou dělit, popř. cena nemusí být udělena. Držitelé cen získávají titul laureáta soutěže.
Nositelé 1., 2. a 3. cen budou oceněni na Koncertě laureátů. Program koncertu určí porota.
 
Koncertní vystoupení pro vybrané laureáty:
 • nabídka koncertního vystoupení se symfonickým orchestrem,
 • slavnostní koncert ve vile Tugendhat.
Porota může udělit tyto zvláštní ceny v hodnotě až 55 000 Kč:
 • Cena hejtmana Jihomoravského kraje pro absolutního vítěze soutěže,
 • Cena primátorky statutárního města Brna za nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta,
 • Cena starostky městské části Brno-Žabovřesky pro nejlepšího českého účastníka,
 • Cena starosty městské části Brno-střed pro nejlepšího brněnského účastníka,
 • Cena starosty městské části Brno-Žebětín za nejlepšího zahraničního účastníka,
 • možnost vytvoření profilového CD,
 • Cena pro nejmladšího účastníka soutěže.
Porota může udělit zvláštní ocenění pedagogům za úspěšnou přípravu žáků. Zvláštní ceny nemohou být děleny. Rozhodnutí poroty je konečné.

 

Přihláška

Uzávěrka přihlášek: 17. září 2021 
Přihlášku vyplňte na webu www.amadeusbrno.cz
 • Do soutěže se účastník přihlašuje prostřednictvím umělecké školy nebo zákonného zástupce.
 • Vyplněná přihláška musí obsahovat všechny požadované údaje. Za jejich pravdivost odpovídá pedagog nebo zákonný zástupce.
 • Na přihlášky, které pořadatelé obdrží po daném termínu, nebude brán zřetel.
 • Maximální počet účastníků: 100
Harmonogram soutěže společně s harmonogramem rozehrávání na soutěžním klavíru zn. Steinway bude zveřejněn na www.amadeusbrno.cz do 8. 10. 2021.
Pořadatel umožňuje soutěžícím cvičení v místě soutěže pouze během konání soutěže a koncertu laureátů.
Zasláním přihlášky souhlasí zástupce soutěžícího s bezplatným pořízením fotografií, audiovizuálního záznamu jeho výkonu na soutěži a koncertě laureátů v Besedním domě a jeho bezplatným užitím ve veřejných médiích. 
 

Účastnický poplatek

Úhrada poplatku do 18. června 2021: 1200 Kč

                           do 17. září 2021:       1500Kč

Účastnický poplatek je nevratný. Uhradit jej je možné pouze převodem na bankovní účet: 
Banka: Komerční banka, a.s.
Název účtu: Parnas, z.s.
Číslo účtu: 27-6667420297/0100
Variabilní symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru den, měsíc, rok (např. 010508)
 

Kontaktní adresa

Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková org.
MgA. Vladimír Halíček, ředitel školy
tel.: +420 731 610 025
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Organizace soutěže

Soutěž se koná pod záštitou:
 • hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha
 • primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové
 • starosty MČ Brno-střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla,
 • starostky MČ Brno-Žabovřesky Mgr. Lucie Pokorné
 • starosty MČ Brno-Žebětín Ing. Víta Berana,
 • předsedy Asociace krajů ČR MUDr. Martina Kuby
Porota
Porota je pětičlenná a je tvořena významnými českými a zahraničními pedagogy a interprety. Funkci tajemníka poroty zastává pedagog ZUŠ Veveří. Jednání poroty řídí její předseda. Členové poroty hodnotí jednotlivé výkony bodováním 0 - 25.
Body jednotlivých porotců se sčítají a vytvoří se z nich průměrná hodnota. Pokud se bodování některého z porotců liší od takto stanoveného průměru o 3 body a více, bodování tohoto porotce se škrtá a ze zbývajících je znovu vypočten průměr. Po ukončení každé kategorie hodnotí porota výkony soutěžících a určuje pořadí. Bodování jednotlivých porotců je v průběhu soutěže zveřejněno. Porotce neboduje vlastní žáky ani své příbuzné.
 
Soutěž spolupořádají: 
 
 • Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace,
 • Parnas, z.s.,
 • Filharmonie Brno, příspěvková organizace.