Losování pořadí soutěžních vystoupení

Za dohledu organizátorů soutěže AMADEUS bylo vylosováno dne 7.10.2022 písmeno Y pro pořadí soutěžících v jednotlivých kategorií.

Těšíme v Brně na viděnou.