Partneři / Partners

 • 28. říjen 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMADEUS ONLINE

 • 10. listopad 2020

1. kategorie / 1st category

2. kategorie / 2nd category

3. kategorie / 3rd category

4. kategorie / 4th category

5. kategorie/ 5th category

6. kategorie / 6th category 

Propozice 2020

 • 8. březen 2020

*.pdf Propozice

XXVII. ročník mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let

Brno, 26. - 28. listopadu 2020

 

Soutěžní podmínky

Termín konání XXVII. ročníku soutěže 
Soutěž: 26. a 27. listopadu 2020
Besední dům, Komenského nám. 8., Brno 
 
Koncert laureátů: 28. listopadu 2020
Besední dům, Komenského nám. 8., Brno 
 
Věk soutěžících a rozdělení do kategorií 
Soutěž je jednokolová. Studium na ZUŠ není podmínkou účasti. Účastníci jsou do kategorií rozděleni podle roku narození. 
Kategorie Věk Časový limit
I. kategorie ročník 2014 a mladší 2-4 minuty
II. kategorie ročník 2013 2-4 minuty
III. kategorie ročník 2012 3-5 minut
IV. kategorie ročník 2011 3-5 minut
V. kategorie ročník 2010 5-8 minut
VI. kategorie ročník 2009 5-8 minut
 

Soutěžní repertoár

 • Nejméně jedna skladba od W. A. Mozarta
Další díla od skladatelů, jako např.: A. Fr. Bečvařovský, L. van Beethoven, J. A. Benda, J. L. Dusík, Fr. X. Dušek, J. N. Hummel, J. Jelínek, L. Koželuh, J. Kř. Kuchař, V. V. Mašek, L. Mozart, J. Mysliveček, J. J. Ryba, J. A. Štěpán, V. J. Tomášek, J. Kř. Vaňhal, J. A. Vitásek, A. Vranický, V. Jírovec a jiných autorů, výhradně současníků W. A. Mozarta.
 
Celkový časový limit musí být dodržen. 
V případě, že hraje soutěžící jednu skladbu většího rozsahu (např. Mozart – Variace), může být limit překročen u 1. – 3. kategorie o 30 sekund a u 4. – 6. kategorie maximálně o 1 minutu. 
Je možné hrát pouze skladby určené pro sólový klavír. Hra zpaměti je podmínkou. Počet skladeb je libovolný. 
 
Změny v soutěžním programu musí být oznámeny písemně na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 20.9.2020. Pozdější změny programu nebudou akceptovány a jsou důvodem pro vyloučení soutěžícího! Pořadí soutěžních vystoupení pro všechny kategorie určí losování, které se uskuteční v rámci festivalu Mozartovy děti na koncertě 7.5.2020. Poté bude zveřejněno na webu soutěže.
 

Ceny v soutěži

V jednotlivých kategoriích uděluje porota 1., 2., 3. cenu a čestné uznání. 
Na návrh poroty se ceny mohou dělit, popř. cena nemusí být udělena. Držitelé cen získávají titul laureáta soutěže.
Nositelé 1., 2. a 3. cen budou oceněni na Koncertě laureátů. Program koncertu určí porota.
 
Koncertní vystoupení pro vybrané laureáty:
 • nabídka koncertního vystoupení se symfonickým orchestrem,
 • slavnostní koncert ve vile Tugendhat.
Porota může udělit tyto zvláštní ceny v hodnotě až 55 000 Kč:
 • Cena hejtmana Jihomoravského kraje pro absolutního vítěze soutěže,
 • Cena primátora statutárního města Brna za nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta,
 • Cena starosty městské části Brno-Žabovřesky pro nejlepšího českého účastníka,
 • Cena starosty městské části Brno-střed pro nejlepšího brněnského účastníka,
 • Cena starosty městské části Brno-Žebětín za nejlepšího zahraničního účastníka,
 • možnost vytvoření profilového CD,
 • Cena pro nejmladšího účastníka soutěže.
Porota může udělit zvláštní ocenění pedagogům za úspěšnou přípravu žáků. Zvláštní ceny nemohou být děleny. Rozhodnutí poroty je konečné.

 

Přihláška

Uzávěrka přihlášek: 22. června 2020 
Přihlášku vyplňte na webu www.amadeusbrno.cz
 • Do soutěže se účastník přihlašuje prostřednictvím umělecké školy nebo zákonného zástupce.
 • Vyplněná přihláška musí obsahovat všechny požadované údaje. Za jejich pravdivost odpovídá pedagog nebo zákonný zástupce.
 • Na přihlášky, které pořadatelé obdrží po daném termínu, nebude brán zřetel.
 • Maximální počet účastníků: 100
Harmonogram soutěže společně s harmonogramem rozehrávání na soutěžním klavíru zn. Steinway bude zveřejněn na www.amadeusbrno.cz do 10. 10. 2020.
Pořadatel umožňuje soutěžícím cvičení v místě soutěže pouze během konání soutěže a koncertu laureátů.
Zasláním přihlášky souhlasí zástupce soutěžícího s bezplatným pořízením fotografií, audiovizuálního záznamu jeho výkonu na soutěži a koncertě laureátů v Besedním domě a jeho bezplatným užitím ve veřejných médiích. 
 

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek je nevratný a činí 1 500 Kč. Úhrada účastnického poplatku do 22. června 2020 pouze převodem na bankovní účet: 
Banka: Komerční banka, a.s.
Název účtu: Parnas, z.s.
Číslo účtu: 27-6667420297/0100
Variabilní symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru den, měsíc, rok (např. 010508)
 

Organizace soutěže

Soutěž se koná pod záštitou:
 • hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka,
 • primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové,
 • starosty MČ Brno-střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla,
 • starostky MČ Brno-Žabovřesky Mgr. Lucie Pokorné,
 • starosty MČ Brno-Žebětín Ing. Víta Berana,
 • předsedy Asociace krajů ČR MUDr. Jiřího Běhounka.
Porota
Porota je pětičlenná a je tvořena významnými českými a zahraničními pedagogy a interprety. Funkci tajemníka poroty zastává učitel pořádající ZUŠ. Jednání poroty řídí její předseda. Členové poroty hodnotí jednotlivé výkony bodováním 0 - 25.
Body jednotlivých porotců se sčítají a vytvoří se z nich průměrná hodnota. Pokud se bodování některého z porotců liší od takto stanoveného průměru o 3 body a více, bodování tohoto porotce se škrtá a ze zbývajících je znovu vypočten průměr. Po ukončení každé kategorie hodnotí porota výkony soutěžících a určuje pořadí. Bodování jednotlivých porotců je v průběhu soutěže zveřejněno. Porotce neboduje vlastní žáky ani své příbuzné.
 
Soutěž spolupořádají: 
 • AMADEUS, nadační fond,
 • Parnas, z.s.,
 • Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace,
 • Základní umělecká škola F. Jílka Brno, příspěvková organizace,
 • Filharmonie Brno, příspěvková organizace.

Kontaktní adresa

Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková org.
MgA. Vladimír Halíček, ředitel školy
tel.: +420 731 610 025
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Propozice 2021

 • 8. březen 2020

 

XXVIII. ročník mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 15 let

Brno, 11. - 13. listopadu 2021

 

PROPOZICE V PDF KE STAŽENÍ:

 

Soutěžní podmínky

Termín konání XXVIII. ročníku soutěže 
Soutěž: 11. a 12. listopadu 2021
Besední dům, Komenského nám. 8., Brno 
 
Koncert laureátů: 13. listopadu 2021
Besední dům, Komenského nám. 8., Brno 
 
Věk soutěžících a rozdělení do kategorií 
Soutěž je jednokolová. Studium na ZUŠ není podmínkou účasti. Účastníci jsou do kategorií rozděleni podle roku narození. 
Kategorie Věk Časový limit
I. kategorie ročník 2014 a mladší 2 - 4 minuty
II. kategorie ročník 2013 a 2012 3 - 5 minut
III. kategorie ročník 2011 a 2010 5 - 8 minut
IV. kategorie ročník 2009 a 2008 6 - 9 minut
V. kategorie ročník 2007 a 2006 7 - 10 minut

  

 

 

Organizátoři si v případě nepříznivé epidemiologické situaci vyhrazují právo uspořádat soutěž online.
 

Soutěžní repertoár

 • Nejméně jedna skladba od W. A. Mozarta
Další díla od skladatelů, jako např.: A. Fr. Bečvařovský, L. van Beethoven, J. A. Benda, J. L. Dusík, Fr. X. Dušek, J. N. Hummel, J. Jelínek, L. Koželuh, J. Kř. Kuchař, V. V. Mašek, L. Mozart, J. Mysliveček, J. J. Ryba, J. A. Štěpán, V. J. Tomášek, J. Kř. Vaňhal, J. A. Vitásek, A. Vranický, V. Jírovec a jiných autorů, výhradně současníků W. A. Mozarta.
 
Celkový časový limit musí být dodržen. 
V případě, že hraje soutěžící jednu skladbu většího rozsahu (např. Mozart – Variace), může být limit překročen u 1. – 2. kategorie o 30 sekund a u 3. – 5. kategorie maximálně o 1 minutu. 
Je možné hrát pouze skladby určené pro sólový klavír. Hra zpaměti je podmínkou. Počet skladeb je libovolný. 
 
Změny v soutěžním programu musí být oznámeny písemně na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 17.9.2021. Pozdější změny programu nebudou akceptovány a jsou důvodem pro vyloučení soutěžícího! Pořadí soutěžních vystoupení pro všechny kategorie určí losování, které bude zveřejněno na webu soutěže.
 

Ceny v soutěži

V jednotlivých kategoriích uděluje porota 1., 2., 3. cenu a čestné uznání. 
Na návrh poroty se ceny mohou dělit, popř. cena nemusí být udělena. Držitelé cen získávají titul laureáta soutěže.
Nositelé 1., 2. a 3. cen budou oceněni na Koncertě laureátů. Program koncertu určí porota.
 
Koncertní vystoupení pro vybrané laureáty:
 • nabídka koncertního vystoupení se symfonickým orchestrem,
 • slavnostní koncert ve vile Tugendhat.
Porota může udělit tyto zvláštní ceny v hodnotě až 55 000 Kč:
 • Cena hejtmana Jihomoravského kraje pro absolutního vítěze soutěže,
 • Cena primátorky statutárního města Brna za nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta,
 • Cena starostky městské části Brno-Žabovřesky pro nejlepšího českého účastníka,
 • Cena starosty městské části Brno-střed pro nejlepšího brněnského účastníka,
 • Cena starosty městské části Brno-Žebětín za nejlepšího zahraničního účastníka,
 • možnost vytvoření profilového CD,
 • Cena pro nejmladšího účastníka soutěže.
Porota může udělit zvláštní ocenění pedagogům za úspěšnou přípravu žáků. Zvláštní ceny nemohou být děleny. Rozhodnutí poroty je konečné.

 

Přihláška

Uzávěrka přihlášek: 17. září 2021 
Přihlášku vyplňte na webu www.amadeusbrno.cz
 • Do soutěže se účastník přihlašuje prostřednictvím umělecké školy nebo zákonného zástupce.
 • Vyplněná přihláška musí obsahovat všechny požadované údaje. Za jejich pravdivost odpovídá pedagog nebo zákonný zástupce.
 • Na přihlášky, které pořadatelé obdrží po daném termínu, nebude brán zřetel.
 • Maximální počet účastníků: 100
Harmonogram soutěže společně s harmonogramem rozehrávání na soutěžním klavíru zn. Steinway bude zveřejněn na www.amadeusbrno.cz do 8. 10. 2021.
Pořadatel umožňuje soutěžícím cvičení v místě soutěže pouze během konání soutěže a koncertu laureátů.
Zasláním přihlášky souhlasí zástupce soutěžícího s bezplatným pořízením fotografií, audiovizuálního záznamu jeho výkonu na soutěži a koncertě laureátů v Besedním domě a jeho bezplatným užitím ve veřejných médiích. 
 

Účastnický poplatek

Úhrada poplatku do 18. června 2021: 1200 Kč

                           do 17. září 2021:       1500Kč

Účastnický poplatek je nevratný. Uhradit jej je možné pouze převodem na bankovní účet: 
Banka: Komerční banka, a.s.
Název účtu: Parnas, z.s.
Číslo účtu: 27-6667420297/0100
Variabilní symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru den, měsíc, rok (např. 010508)
 

Kontaktní adresa

Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková org.
MgA. Vladimír Halíček, ředitel školy
tel.: +420 731 610 025
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Organizace soutěže

Soutěž se koná pod záštitou:
 • hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha
 • primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové
 • starosty MČ Brno-střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla,
 • starostky MČ Brno-Žabovřesky Mgr. Lucie Pokorné
 • starosty MČ Brno-Žebětín Ing. Víta Berana,
 • předsedy Asociace krajů ČR MUDr. Martina Kuby
Porota
Porota je pětičlenná a je tvořena významnými českými a zahraničními pedagogy a interprety. Funkci tajemníka poroty zastává pedagog ZUŠ Veveří. Jednání poroty řídí její předseda. Členové poroty hodnotí jednotlivé výkony bodováním 0 - 25.
Body jednotlivých porotců se sčítají a vytvoří se z nich průměrná hodnota. Pokud se bodování některého z porotců liší od takto stanoveného průměru o 3 body a více, bodování tohoto porotce se škrtá a ze zbývajících je znovu vypočten průměr. Po ukončení každé kategorie hodnotí porota výkony soutěžících a určuje pořadí. Bodování jednotlivých porotců je v průběhu soutěže zveřejněno. Porotce neboduje vlastní žáky ani své příbuzné.
 
Soutěž spolupořádají: 
 
 • Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace,
 • Parnas, z.s.,
 • Filharmonie Brno, příspěvková organizace.

 

Propozice 2022

 • 8. březen 2020

 

29. ročník mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 15 let

Brno, 24. - 26. listopadu 2022

 

PROPOZICE V PDF KE STAŽENÍ:

 

Soutěžní podmínky

Termín konání 29. ročníku soutěže 
Soutěž: 24. a 25. listopadu 2022
Besední dům, Komenského nám. 8., Brno 
 
Koncert laureátů: 26. listopadu 2022
Besední dům, Komenského nám. 8., Brno 
 
Věk soutěžících a rozdělení do kategorií 
Soutěž je jednokolová. Studium na ZUŠ není podmínkou účasti. Účastníci jsou do kategorií rozděleni podle roku narození. 
Kategorie Věk Časový limit
I. kategorie ročník 2015 a mladší 2 - 4 minuty
II. kategorie ročník 2014 a 2013 3 - 5 minut
III. kategorie ročník 2012 a 2011 5 - 8 minut
IV. kategorie ročník 2010 a 2009 6 - 9 minut
V. kategorie ročník 2008 a 2007 7 - 10 minut

  

 

 

Organizátoři si v případě nepříznivé epidemiologické situaci vyhrazují právo uspořádat soutěž online.
 

Soutěžní repertoár

 • Nejméně jedna skladba od W. A. Mozarta
Další díla od skladatelů, jako např.: A. Fr. Bečvařovský, L. van Beethoven, J. A. Benda, J. L. Dusík, Fr. X. Dušek, J. N. Hummel, J. Jelínek, L. Koželuh, J. Kř. Kuchař, V. V. Mašek, L. Mozart, J. Mysliveček, J. J. Ryba, J. A. Štěpán, V. J. Tomášek, J. Kř. Vaňhal, J. A. Vitásek, A. Vranický, V. Jírovec a jiných autorů, výhradně současníků W. A. Mozarta.
 
Celkový časový limit musí být dodržen. 
V případě, že hraje soutěžící jednu skladbu většího rozsahu (např. Mozart – Variace), může být limit překročen u 1. – 2. kategorie o 30 sekund a u 3. – 5. kategorie maximálně o 1 minutu. 
Je možné hrát pouze skladby určené pro sólový klavír. Hra zpaměti je podmínkou. Počet skladeb je libovolný. 
 
Změny v soutěžním programu musí být oznámeny písemně na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 2. 10. 2022. Pozdější změny programu nebudou akceptovány a jsou důvodem pro vyloučení soutěžícího! Pořadí soutěžních vystoupení pro všechny kategorie určí losování, které bude zveřejněno na webu soutěže.
 

Ceny v soutěži

V jednotlivých kategoriích uděluje porota 1., 2., 3. cenu a čestné uznání. 
Na návrh poroty se ceny mohou dělit, popř. cena nemusí být udělena. Držitelé cen získávají titul laureáta soutěže.
Nositelé 1., 2. a 3. cen budou oceněni na Koncertě laureátů. Program koncertu určí porota.
 
Koncertní vystoupení pro vybrané laureáty:
 • nabídka koncertního vystoupení se symfonickým orchestrem,
 • slavnostní koncert ve vile Tugendhat.
Porota může udělit tyto zvláštní ceny v hodnotě až 60 000 Kč:
 • Cena hejtmana Jihomoravského kraje pro absolutního vítěze soutěže,
 • Cena primátorky statutárního města Brna za nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta,
 • Cena starostky městské části Brno-Žabovřesky pro nejlepšího českého účastníka,
 • Cena starosty městské části Brno-střed pro nejlepšího brněnského účastníka,
 • Cena starosty městské části Brno-Žebětín za nejlepšího zahraničního účastníka,
 • Cena pro nejmladšího účastníka soutěže.
Porota může udělit zvláštní ocenění pedagogům za úspěšnou přípravu žáků. Zvláštní ceny nemohou být děleny. Rozhodnutí poroty je konečné.

 

Přihláška

Uzávěrka přihlášek: 2. října 2022 
Přihlášku vyplňte na webu www.amadeusbrno.cz
 • Do soutěže se účastník přihlašuje prostřednictvím umělecké školy nebo zákonného zástupce.
 • Vyplněná přihláška musí obsahovat všechny požadované údaje. Za jejich pravdivost odpovídá pedagog nebo zákonný zástupce.
 • Na přihlášky, které pořadatelé obdrží po daném termínu, nebude brán zřetel.
 • Maximální počet účastníků: 90
Harmonogram soutěže společně s harmonogramem rozehrávání na soutěžním klavíru zn. Steinway bude zveřejněn na www.amadeusbrno.cz do 21. 10. 2022.
Pořadatel umožňuje soutěžícím cvičení v místě soutěže pouze během konání soutěže a koncertu laureátů.
Zasláním přihlášky souhlasí zástupce soutěžícího s bezplatným pořízením fotografií, audiovizuálního záznamu jeho výkonu na soutěži a koncertě laureátů v Besedním domě a jeho bezplatným užitím ve veřejných médiích. 
 

Účastnický poplatek

Úhrada poplatku do 22. června 2022: 1200 Kč

                           do 2. října 2022:       1500Kč

Účastnický poplatek je nevratný. Uhradit jej je možné pouze převodem na bankovní účet: 
Banka: Česká spořitelna
Název účtu: Parnas, z.s.
Číslo účtu: 1356430399/0800
Variabilní symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru den, měsíc, rok (např. 010508)
 

Kontaktní adresa

Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková org.
MgA. Vladimír Halíček, ředitel školy
tel.: +420 731 610 025
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Organizace soutěže

Soutěž se koná pod záštitou:
 • hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha
 • primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové
 • starosty MČ Brno-střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla,
 • starostky MČ Brno-Žabovřesky Mgr. Lucie Pokorné
 • starosty MČ Brno-Žebětín Ing. Víta Berana,
 • předsedy Asociace krajů ČR MUDr. Martina Kuby
Porota
Porota je pětičlenná a je tvořena významnými českými a zahraničními pedagogy a interprety. Funkci tajemníka poroty zastává pedagog ZUŠ Veveří. Jednání poroty řídí její předseda. Členové poroty hodnotí jednotlivé výkony bodováním 0 - 25.
Body jednotlivých porotců se sčítají a vytvoří se z nich průměrná hodnota. Pokud se bodování některého z porotců liší od takto stanoveného průměru o 3 body a více, bodování tohoto porotce se škrtá a ze zbývajících je znovu vypočten průměr. Po ukončení každé kategorie hodnotí porota výkony soutěžících a určuje pořadí. Bodování jednotlivých porotců je v průběhu soutěže zveřejněno. Porotce neboduje vlastní žáky ani své příbuzné.
 
Soutěž spolupořádají: 
 
 • Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace,
 • Parnas, z.s.,
 • Filharmonie Brno, příspěvková organizace.

 

Организация конкурса 2020

 • 26. únor 2020

 

*.pdf Организация конкурса

XXVII  международныйконкурс им. Моцартамолодых пианистовдо11 лет

 Брно, 26 – 28 ноября2020 года

Конкурс «AMADEUS»был основан в честь

гениального композитораВольфганга Амадея Моцарта,

который в свои 11 лет, выступил 30 декабря1767 года

в зале брненской Редуты.

 

Организация конкурса

Конкурс проходит под патронажем :

 • гетмана Южноморавского края Богумила Шимка
 • приматорки статутного города Брно  Маркеты Ваньковки
 •  старосты городской части Брно-центр Войтеха Менцла
 •  старосты городской части Брно-Жабовржески Луции Покорной
 • старосты городской части Брно-Жебетин Вита Берана
 • Председателя Ассоциации краёв Чешской Республики Йиржи Бегоунка

Жюри состоит из пяти человек - самых значимых чешских, а также иностранных педагогов и исполнителей.

Функция секретаря жюри будет доверена преподавателю школы, организующей конкурс. Совещания жюри организует её председатель. Члены жюри оценивают выступления участников по шкале от 0 до 25 баллов.

Баллы каждого члена жюри складываются, и рассчитывается их среднее значение. Если оценка кого-то из членов жюри отличается от этого среднего значения на 3 и более баллов, то эта оценка исключается и снова рассчитывается среднее значение из оценок оставшихся членов жюри. Жюри оценивает выступления конкурсантов после окончания выступления каждой категории участников. Оценки каждого члена жюри будут представлены общественности в течение конкурса.Члены жюри не имеют право оценивать своих учеников и родственников.

Условия конкурса

Время и место проведения XXVII конкурса :

Конкурс: 26  и 27ноября 2020 года–  Besední dům, площадь Коменского (Komenského nám) 8., Brno

Концерт лауреатов :28ноября2020 года-  Besední dům, площадь Коменского (Komenského nám)8., Brno

Возрастные категории :

 • Конкурс состоит из одного тура.
 • Для участия в конкурсе не обязательно быть учеником какой-либо музыкальной школы.Участники будут разделены на категории согласно году своего рождения.

                        категория                                               возраст                                                   время выступления

           I. категория                          год рождения2014и младше                               2 - 4 минуты

          II. категория                                   год рождения 2013                                     2 - 4 минуты

         III. категория                                   год рождения2012                                      3 - 5 минуты

         IV. категория                                    год рождения2011                                      3 - 5 минуты

          V. категория                                    год рождения2010                                      5 - 8 минуты

        VI. категория                                   год рождения2009                                       5 - 8 минуты

 

Конкурсная программа

 • Как минимум одно произведениеВ. A. Moцарта

Произведения таких композиторов как: Antonín František Bečvařovský, Ludwig van Beethoven, Jiří Antonín Benda, Jan Ladislav Dusík, František Xaver Dušek, Johann Nepomuk Hummel, Josef Jelínek , Leopold Koželuh, Jan Křtitel Kuchař, Václav Vincenc Mašek, Leopold Mozart, Josef Mysliveček, Jan Jakub Ryba, Josef Antonín Štěpán, Václav Jan Tomášek, Jan Křtitel Vaňhal, Jan Augustin Vitásek, Antonín Vranický, Vojtěch Jírovec (Gyrowetz) и иных авторов, исключительно современников В. A. Moцарта.

Время выступления, указанное в условиях, должно быть соблюдено.

Если участник конкурсаподготовил одно более объемное произведение (например,Moцарт– Вариации), в таком случае разрешается превысить лимит времени на 30 секунд у 1-3 категорий, и на 1 минуту у 4-6 категорий максимально.

Разрешено играть только те произведения, которые были написаны для фортепиано соло. Исполнение по памяти является        условием конкурса. Количество произведений в репертуаре участников не ограничено.

Об изменениях в конкурсной программе следует сообщить письменно на адрес электронной почты: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.не позже20.9.2020. Изменения, присланные после этой даты, не будут приняты и могут послужить поводом для дисквалификации участника!Порядок выступлений участников конкурса определится жеребьёвкой, которая состоится врамках фестиваля «Дети Моцарта»  7.5.2020. Результаты которой будут опубликованы на сайте конкурса.

 

Звания и призы конкурса

В каждой категории жюри присуждаетпервое, второе и третьеместо и место дипломанта.

По усмотрению жюри места могут разделить между несколькими участниками или не присудить место вообще. Обладателям местприсваивается титул лауреата конкурса, вручаются дипломы и призы.Обладатели первых, вторых и третьих мест выступят на концерте победителей. Программу концерта определит жюри.

Концертные выступления для выбранных лауреатов :

 • Предложение выступления с симфоническим оркестром
 • Торжественный концерт в вилле Тугендхат

Жюри может присудить специальные призы стоимостью до 55 000 чешских крон:

 • Приз гетмана югоморавского края  для абсолютного победителя конкурса
 • Приз приматора статутного города Брноза наилучшее исполнение произведенияВ. A. Moцарта
 • Призстаросты городской части Брно-Жабовржески для самого лучшего чешского участника
 • Призстаросты городской части Брно-центр для самого лучшего брненского участника
 • Призстаросты городской части Брно-Жебетин для самого лучшего иностранного участника
 • Возможность записи профильного СD
 • Приз для самого молодого участника конкурса

Специальные призы не могут быть разделены. Жюри может присудить специальные призы для педагогов за отличную подготовку участника конкурса. Решение жюри пересмотру не подлежит.

Заявка

Срок подачи: до22. июня2020

Заявки заполняются в электронном виде на сайте  www.amadeusbrno.cz

 • Заявку на участие в конкурсе следует подавать при посредничестве официального представителя участника или музыкальной школы
 • Заполненная заявка должна содержать все запрашиваемые данные. За их корректность и правдивость несет ответственность официальный представитель или педагог участника конкурса.
 • Заявки, присланные после срока подачи, рассмотрению не подлежат.
 • Максимальное количество участников: 100

Расписание конкурса, совместно с расписанием репетиций на конкурсном инструменте Steinway будетопубликовано на сайтеwww.amadeusbrno.cz  до10. 10. 2020

Оргагизатор способен предоставить места для разыгрывания только  в месте проведения конкурса,  во время проведения конкурса и во время проведения концерта лауреатов.

Подачей заявки представитель участника конкурса соглашаетсясбесплатнойфото- видеосъемкой и аудиозаписью его выступления на конкурсе и концерте лауреатов,а также сеё бесплатным использованием в общественных средствах массовой информации.

 

Вступительный взнос

Вступительный взнос составляет 60евро. Комиссионный сбор за перевод денег на иностранный счет оплачивает участник конкурса (этот способ оплаты сбора называется OUR).

Взнос следует оплатитьдо22 июня 2020исключительно переводом на банковский счет:

Банк:                                      Komerční banka, a.s., филиал Brno–město; Nám. Svobody 92/21, 60200 Brno

Название счета:                  Parnas, z. s.

Номер счета:                        27-6667420297

IBAN:                                            CZ2901000000276667420297

Sort code/ Bank code:     KOMBCZPP

Переменный символ: дата рождения участника в формате ДД ММ ГГ(например. 01 05 08)

Без переменного символа невозможно идентифицировать платёж!!!

Контактный адрес

Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace

tel.:     00 420 731 610 025 - Vladimír Halíček

e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                          

 

Организация конкурса 2021

 • 26. únor 2020

 

 

XXVIII  международныйконкурс им. Моцартамолодых пианистов до15 лет

 Брно, 11 – 13 ноября2021 года

Международный kонкурс «AMADEUS»был основан в честь

гениального композитораВольфганга Амадея Моцарта,

который в свои 11 лет, выступил 30 декабря1767 года

в зале брненской Редуты.

 

Организация конкурса

Конкурс проходит под патронажем :

 • гетмана Южноморавского края Яна Гролиха
 • приматорки статутного города Брно  Маркеты Ваньковки
 •  старосты городской части Брно-центр Войтеха Менцла
 •  старосты городской части Брно-Жабовржески Луции Покорной
 • старосты городской части Брно-Жебетин Вита Берана
 • Председателя Ассоциации краёв Чешской Республики Мартины Кубы

Жюри состоит из пяти человек - самых значимых чешских, а также иностранных педагогов и исполнителей.

Функция секретаря жюри будет доверена преподавателю школы, организующей конкурс. Совещания жюри организует её председатель. Члены жюри оценивают выступления участников по шкале от 0 до 25 баллов.

Баллы каждого члена жюри складываются, и рассчитывается их среднее значение. Если оценка кого-то из членов жюри отличается от этого среднего значения на 3 и более баллов, то эта оценка исключается и снова рассчитывается среднее значение из оценок оставшихся членов жюри. Жюри оценивает выступления конкурсантов после окончания выступления каждой категории участников. Оценки каждого члена жюри будут представлены общественности в течение конкурса.Члены жюри не имеют право оценивать своих учеников и родственников.

Условия конкурса

Время и место проведения XXVIII конкурса :

Конкурс: 11  и 13 ноября 2021 года–  Besední dům, площадь Коменского (Komenského nám) 8., Brno

Концерт лауреатов :13 ноября2021 года-  Besední dům, площадь Коменского (Komenského nám)8., Brno

Возрастные категории :

 • Конкурс состоит из одного тура.
 • Для участия в конкурсе не обязательно быть учеником какой-либо музыкальной школы.Участники будут разделены на категории согласно году своего рождения.

                        категория                                               возраст                                                   время выступления

           I. категория                          год рождения2014и младше                               2 - 4 минуты

          II. категория                                   год рождения 2013, 2012                            3 - 5 минут

         III. категория                                   год рождения2011, 2010                              5 - 8 минут

         IV. категория                                    год рождения2009, 2008                             6 - 9 минут

          V. категория                                    год рождения2007, 2006                             7 - 10 минут

       

В случае неблагоприятной  эпидемиологической ситуации , организаторы оставляют за собой право провести конкурс- онлайн.

 

Конкурсная программа

 • Как минимум одно произведениеВ. A. Moцарта

Произведения таких композиторов как: Antonín František Bečvařovský, Ludwig van Beethoven, Jiří Antonín Benda, Jan Ladislav Dusík, František Xaver Dušek, Johann Nepomuk Hummel, Josef Jelínek , Leopold Koželuh, Jan Křtitel Kuchař, Václav Vincenc Mašek, Leopold Mozart, Josef Mysliveček, Jan Jakub Ryba, Josef Antonín Štěpán, Václav Jan Tomášek, Jan Křtitel Vaňhal, Jan Augustin Vitásek, Antonín Vranický, Vojtěch Jírovec (Gyrowetz) и иных авторов, исключительно современников В. A. Moцарта.

Время выступления, указанное в условиях, должно быть соблюдено.

Если участник конкурсаподготовил одно более объемное произведение (например,Moцарт– Вариации), в таком случае разрешается превысить лимит времени на 30 секунд у 1-2 категорий, и на 1 минуту у 3-5 категорий максимально.

Разрешено играть только те произведения, которые были написаны для фортепиано соло. Исполнение по памяти является        условием конкурса. Количество произведений в репертуаре участников не ограничено.

Об изменениях в конкурсной программе следует сообщить письменно на адрес электронной почты: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. не позже17.9.2021. Изменения, присланные после этой даты, не будут приняты и могут послужить поводом для дисквалификации участника!Порядок выступлений участников конкурса определится жеребьёвкой, которая состоится врамках фестиваля «Дети Моцарта»  7.5.2020. Результаты которой будут опубликованы на сайте конкурса.

 

Звания и призы конкурса

В каждой категории жюри присуждаетпервое, второе и третьеместо и место дипломанта.

По усмотрению жюри места могут разделить между несколькими участниками или не присудить место вообще. Обладателям местприсваивается титул лауреата конкурса, вручаются дипломы и призы.Обладатели первых, вторых и третьих мест выступят на концерте победителей. Программу концерта определит жюри.

Концертные выступления для выбранных лауреатов :

 • Предложение выступления с симфоническим оркестром
 • Торжественный концерт в вилле Тугендхат

Жюри может присудить специальные призы стоимостью до 55 000 чешских крон:

 • Приз гетмана югоморавского края  для абсолютного победителя конкурса
 • Приз приматора статутного города Брноза наилучшее исполнение произведенияВ. A. Moцарта
 • Призстаросты городской части Брно-Жабовржески для самого лучшего чешского участника
 • Призстаросты городской части Брно-центр для самого лучшего брненского участника
 • Призстаросты городской части Брно-Жебетин для самого лучшего иностранного участника
 • Возможность записи профильного СD
 • Приз для самого молодого участника конкурса

Специальные призы не могут быть разделены. Жюри может присудить специальные призы для педагогов за отличную подготовку участника конкурса. Решение жюри пересмотру не подлежит.

Заявка

Срок подачи: до 17сентября 2021

Заявки заполняются в электронном виде на сайте  www.amadeusbrno.cz

 

 • Заявку на участие в конкурсе следует подавать при посредничестве официального представителя участника или музыкальной школы
 • Заполненная заявка должна содержать все запрашиваемые данные. За их корректность и правдивость несет ответственность официальный представитель или педагог участника конкурса.
 • Заявки, присланные после срока подачи, рассмотрению не подлежат.
 • Максимальное количество участников: 90

Расписание конкурса, совместно с расписанием репетиций на конкурсном инструменте Steinway будетопубликовано на сайтеwww.amadeusbrno.cz  до 8.10. 2021

Оргагизатор способен предоставить места для разыгрывания только  в месте проведения конкурса,  во время проведения конкурса и во время проведения концерта лауреатов.

Подачей заявки представитель участника конкурса соглашаетсясбесплатнойфото- видеосъемкой и аудиозаписью его выступления на конкурсе и концерте лауреатов,а также сеё бесплатным использованием в общественных средствах массовой информации.

 

Вступительный взнос:

Вступительный взнос до 18 июня 2021 составляет 50евро

                                        до 17 сентября 2021 60 евро 

Комиссионный сборзаперевод денегнаиностранный счет

оплачиваетучастник конкурса (этот способоплатысбораназываетсяOUR).

Взносвозможен исключительнопереводомнабанковский счет:

Банк:                                      Komerční banka, a.s., филиал Brno–město; Nám. Svobody 92/21, 60200 Brno

Название счета:                  Parnas, z. s.

Номер счета:                        27-6667420297

IBAN:                                     CZ2901000000276667420297

Sort code/ Bank code:     KOMBCZPP

Переменный символ: дата рождения участника в формате ДД ММ ГГ(например. 01 05 08)

Без переменного символа невозможно идентифицировать платёж!!!

Контактный адрес

Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace