Takový byl Amadeus 2012

  • Vytvořeno 14. 2. 2012 20:30

Letos již po devatenácté se v moravské metropoli Brně setkaly nadané děti z řady zemí, aby předvedly svůj talent a dovednost v mezinárodní mozartovské soutěži pro mladé klavíristy do 11 let - AMADEUS 2012. Ve třech dnech 23. – 25. února, historický Besední dům doslova praskal ve švech. Hemžily se tu desítky soutěžících, jejich starostlivých rodičů a mírně nervózních pedagogů. Atmosféra byla neopakovatelná. Ti starší si plně uvědomovali závažnost chvíle–okamžik pravdy, který rázem zúročí všechny předcházející dlouhé hodiny přípravy, cvičení a výuky. Udělali jsme pro úspěch dost? Mohli jsme udělat více? Dospělým jsou tyto pochybnosti vlastní, avšak samotní mladí soutěžící si je zpravidla vůbec nepřipouštějí.

 

Stejné pocity - radost, bezprostřednost a samozřejmost při hře jistě měl i Wolfgang Amadeus Mozart, když jako dítě koncertoval po Evropě a udivoval obyčejné lidi neuvěřitelným mistrovstvím klavírní hry. Na pódiu zapomínal na hodiny tvrdé přípravy, na únavu, omezení jiných aktivit volného času. Dnešní Amadeové to mají ještě těžší; od klaviatury je totiž odhání četné vymoženosti současného světa, jež Wolfgang znát nemohl: atraktivní sporty, počítačové hry, multimediální zábava, internet, facebook, chat...

V letošním ročníku soutěžilo celkem 61 dětí z celkového počtu 64 přihlášených. Vyvrcholením soutěže bylo předávání cen laureátům a koncert držitelů prvních a druhých cen, který se konal v sále Besedního domu v sobotu 25. února v 15 hodin. Za zvuku slavnostních fanfár byly předány diplomy a věcné ceny soutěžícím, kteří se umístili v jednotlivých kategoriích na 1. – 3. místě.
Absolutním vítězem se stala Kristine AYVAZYAN, ZUŠ Klapkova, Praha (učitelka Kateřina Pirochová), která obdržela finanční cenu hejtmana Jihomoravského kraje, Mgr. Michala Haška a byla rovněž oceněna diplomem pro nejlepšího českého účastníka. Také má možnost v příští koncertní sezoně vystoupit s Filharmonií Brno.
Finanční cenu primátora města Brna, Bc. Romana Onderky, MBA, a stipendium od spolku Evropské Mozartovy cesty získala za nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta Marie Viola MOJZEŠOVÁ, HŠHMP Praha (učitel Peter Toperczer).
Mimořádnou cenu poroty za nejlepší výkon v I. – III. kategorii získal Jan ČMEJLA, ZUŠ I. Hurníka, Praha (učitelka Taťána Vejvodová).
Jako nejlepší brněnský účastník byla oceněna a získala finanční cenu starosty MČ Brno-střed, Mgr. Libora Šťástka, Veronika SYRKOVÁ, ZUŠ J. Kvapila, Brno (učitelka Monika Czajkowská).
Zvláštní ocenění za přípravu soutěžících získali pedagogové: Kateřina Pirochová, ZUŠ Klapkova, Praha, Monika Czajkowská, ZUŠ J. Kvapila, Brno, a Peter Toperczer, HŠHMP, Praha.

Mgr. Jaroslav Fuksa, ředitel ZUŠ Fr. Jílka, Brno