Takový byl Amadeus 2013

  • Created on Monday, 02 September 2013 20:43

Mezinárodní mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS se letos konala v Brně již podvacáté. Ve dvou soutěžních dnech, 7. a 8. února, se v Besedním domě představili mezinárodní porotě mladí klavíristé z ČR i zahraničí (Ázerbajdžán 1, Česká republika 24, Kazachstán 1, Litva 2, Polsko 2, Rusko 13, Slovenská republika 4, Ukrajina 3).

Významnou součástí všech mezinárodních soutěží je i reprezentativně obsazená porota, jejíž členové dodávají výsledkům odpovídající prestiž a váhu. Pod předsednictvím významného českého klavíristy a pedagoga prof. Ivana Klánského (AMU Praha, Vysoká škola Lucern, Švýcarsko), posuzovali výkony soutěžících významní výkonní umělci a pedagogové středních a vysokých uměleckých škol z ČR i zahraničí.

Soutěží AMADEUS prošlo od jejího počátečního ročníku neuvěřitelných 1637 nadaných dětí z desítek zemí Evropy a Asie. Jak postupně rostlo renomé soutěže, vzrůstaly i kvalitativní nároky na úroveň dětských soutěžících. AMADEUS však nikdy nechtěl být výlučnou prezentací „zázračných dětí“; cílem soutěže naopak byla a zůstává široká podpora dětských talentů. Atmosféra soutěže byla neopakovatelná. Po oba soutěžní dny se Besední dům hemžil dětmi, mladými klavírními umělci, kteří si rozhodně žádnou trému nepřipouštěli. To přenechali dospělým – pedagogům a rodičům. Vyvrcholením byl ale třetí den, kdy se uskutečnilo předávání cen vítězům a koncert laureátů, držitelů prvních a druhých cen.

Absolutní vítězkou a také nejlepší českou účastnicí se stala již podruhé Marie Viola Mojzešová z HŠMP, Praha. Získala finanční cenu (20.000 Kč) od hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Michala Haška, cenu (10.000 Kč) od nadace významné světové klavíristky Olgy Kern a nabídku od Filharmonie Brno – možnost vystoupení s tímto vynikajícím orchestrem v sezoně 2013/2014.
Další zvláštní cenu za nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta (11.000 Kč) od primátora města Brna, Bc. Romana Onderky MBA, obdržela Maria Luiza Plieshakova z Kyjeva (Ukrajina), která obdržela také Mimořádnou cenu poroty za nejlepší výkon v I. – III. kategorii.
Cenu pro nejlepšího brněnského účastníka (dárkový poukaz v hodnotě 5.000 Kč u LÍDL MUSIC) věnoval starosta MČ Brno-střed, Mgr. Libor Šťástka. Získala ji, společně s první cenou ve IV. kategorii, Klára Francová ze ZUŠ Fr. Jílka, Brno.
Zvláštní ocenění za úspěšnou přípravu žáků získali od poroty Peter Toperczer z HŠMP Praha a Rita Kigiene z Kaunasu, Litva.

Organizačně i finančně velmi náročná klavírní soutěž AMADEUS 2013 by se nemohla uskutečnit bez nezištného entuziasmu pedagogů (vždyť organizaci nesou od vzniku soutěže na svých bedrech dvě brněnské základní umělecké školy – ZUŠ Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52 a ZUŠ Brno, Veveří 133) a široké podpory celé kulturní veřejnosti včetně politické reprezentace. Fakt, že nad soutěží i v letošním roce převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, a starosta MČ Brno-střed, Mgr. Libor Šťástka, je vyjádřením vztahu ke kulturním hodnotám i uznáním práce pedagogů, píle a nadšení soutěžících.

Jaroslav Fuksa, ředitel ZUŠ Františka Jílka, Brno