AMADEUS - Mozartian Competition for the Young Piano Players up to 11 Yrs of Age

AMADEUS is Mozartian Competition for the Young Piano Players up to 11 Years of Age originated from the initiative of the Elementary School of Arts, ZUS Frantiska Jilka (Jaroslav Fuksa) and ZUS Veveri (Eva Chlebníčková), in the year of the 225th anniversary of young Mozart's concert giving in the Brno's hall Reduta. The competition and the concert of the laureates are held in representative hall of the Besední dům Brno.

Takový byl Amadeus 2013

  • Created on Monday, 02 September 2013 20:43

Mezinárodní mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS se letos konala v Brně již podvacáté. Ve dvou soutěžních dnech, 7. a 8. února, se v Besedním domě představili mezinárodní porotě mladí klavíristé z ČR i zahraničí (Ázerbajdžán 1, Česká republika 24, Kazachstán 1, Litva 2, Polsko 2, Rusko 13, Slovenská republika 4, Ukrajina 3).

Významnou součástí všech mezinárodních soutěží je i reprezentativně obsazená porota, jejíž členové dodávají výsledkům odpovídající prestiž a váhu. Pod předsednictvím významného českého klavíristy a pedagoga prof. Ivana Klánského (AMU Praha, Vysoká škola Lucern, Švýcarsko), posuzovali výkony soutěžících významní výkonní umělci a pedagogové středních a vysokých uměleckých škol z ČR i zahraničí.

Soutěží AMADEUS prošlo od jejího počátečního ročníku neuvěřitelných 1637 nadaných dětí z desítek zemí Evropy a Asie. Jak postupně rostlo renomé soutěže, vzrůstaly i kvalitativní nároky na úroveň dětských soutěžících. AMADEUS však nikdy nechtěl být výlučnou prezentací „zázračných dětí“; cílem soutěže naopak byla a zůstává široká podpora dětských talentů. Atmosféra soutěže byla neopakovatelná. Po oba soutěžní dny se Besední dům hemžil dětmi, mladými klavírními umělci, kteří si rozhodně žádnou trému nepřipouštěli. To přenechali dospělým – pedagogům a rodičům. Vyvrcholením byl ale třetí den, kdy se uskutečnilo předávání cen vítězům a koncert laureátů, držitelů prvních a druhých cen.

Absolutní vítězkou a také nejlepší českou účastnicí se stala již podruhé Marie Viola Mojzešová z HŠMP, Praha. Získala finanční cenu (20.000 Kč) od hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Michala Haška, cenu (10.000 Kč) od nadace významné světové klavíristky Olgy Kern a nabídku od Filharmonie Brno – možnost vystoupení s tímto vynikajícím orchestrem v sezoně 2013/2014.
Další zvláštní cenu za nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta (11.000 Kč) od primátora města Brna, Bc. Romana Onderky MBA, obdržela Maria Luiza Plieshakova z Kyjeva (Ukrajina), která obdržela také Mimořádnou cenu poroty za nejlepší výkon v I. – III. kategorii.
Cenu pro nejlepšího brněnského účastníka (dárkový poukaz v hodnotě 5.000 Kč u LÍDL MUSIC) věnoval starosta MČ Brno-střed, Mgr. Libor Šťástka. Získala ji, společně s první cenou ve IV. kategorii, Klára Francová ze ZUŠ Fr. Jílka, Brno.
Zvláštní ocenění za úspěšnou přípravu žáků získali od poroty Peter Toperczer z HŠMP Praha a Rita Kigiene z Kaunasu, Litva.

Organizačně i finančně velmi náročná klavírní soutěž AMADEUS 2013 by se nemohla uskutečnit bez nezištného entuziasmu pedagogů (vždyť organizaci nesou od vzniku soutěže na svých bedrech dvě brněnské základní umělecké školy – ZUŠ Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52 a ZUŠ Brno, Veveří 133) a široké podpory celé kulturní veřejnosti včetně politické reprezentace. Fakt, že nad soutěží i v letošním roce převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA, a starosta MČ Brno-střed, Mgr. Libor Šťástka, je vyjádřením vztahu ke kulturním hodnotám i uznáním práce pedagogů, píle a nadšení soutěžících.

Jaroslav Fuksa, ředitel ZUŠ Františka Jílka, Brno