Losování pořadí soutěžních vystoupení

Za dohledu organizátorů soutěže AMADEUS bylo vylosováno dne 6.10.2020 písmeno G pro pořadí soutěžících v jednotlivých kategorií.

Video na Facebooku soutěže.

Těšíme v Brně na viděnou.