Seznam účastníků

    Příjmení a jméno (Surname and Name) Stát (State) Účastnický poplatek (Participation fee)
Chmurova Maria Slovensko/Slovakia ANO/YES
Gallo Valeria Rakousko/Austria ANO/YES
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Příjmení a jméno (Surname and Name) Stát (State) Účastnický poplatek (Participation fee)
Sloučka Adrian ČR/Czech Republic ANO/YES
Fejtová Liliana ČR/Czech Republic ANO/YES
Kozánková Sofie ČR/Czech Republic ANO/YES
Soběslavská Anna Marie ČR/Czech Republic ANO/YES
Najman Daniel ČR/czech Republic ANO/YES
     
     
     
     
     
     
Příjmení a jméno (Surname and Name) Stát (State) Účastnický poplatek (Participation fee)
Chmurova Anna Slovensko/Slovakia ANO/YES
Breinhölder Shania Valentina Rakousko/Austria ANO/YES
Langášek Vilém ČR/Czech Republic ANO/YES
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

   

Příjmení a jméno (Surname and Name) Stát (State) Účastnický poplatek (Participation fee)
Shejbal Samuel ČR/Czech Republic ANO/YES
Popova Evdokiia Rusko/Russia ANO/YES
Kasyanenko Illia Ukrajina/Ukraine ANO/YES
Graffová Hana ČR/Czech Republic ANO/YES
Kotiuk Zofia Polsko/Poland ANO/YES
Vlčková Amálie ČR/Czech Republic ANO/YES
Kaucká Sofie ČR/Czech Republic ANO/YES
Fat Ariana Gloria Rakousko/Austria ANO/YES
Špringlová Nela ČR/Czech Republic ANO/YES
Medlíková Alexandra ČR/Czech Republic ANO/YES
     
     
     

 

Příjmení a jméno (Surname and Name) Stát (State) Účastnický poplatek (Participation fee)
Hamplová Nikol ČR/Czech Republic ANO/YES
Chmurova Kararina Slovensko/Slovakia ANO/YES
Abramova Sofiya Rusko/Russia ANO/YES
Košmiderová Sára ČR/Czech Republic ANO/YES
Klofáčová Kristýna ČR/Czech Republic ANO/YES
Plaza Tomáš ČR/Czech Republic ANO/YES
Znamirovský Adam ČR/Czech Republic ANO/YES
Fediurko Oleksandr Ukrajina/Ukraine ANO/YES
Vítová Johana ČR/Czech Republic ANO/YES
Albrecht Tomáš ČR/Czech Republic ANO/YES
Nikitina Elizaveta Rusko/Russia NE/NO
Gallo Alessia  Rakousko/Austria ANO/YES
     
Příjmení a jméno (Surname and Name) Stát (State) Účastnický poplatek (Participation fee)
Albehbehani Rawan Francie,Švýcarsko/France,Swizerland ANO/YES
Poryvkina Vladislava Rusko/Russia ANO/YES
Shejbalová Natali ČR/Czech Republic ANO/YES
Bajer Martin ČR/Czech Republic ANO/YES
Horčicová Sofia ČR/CzechRepublic ANO/YES
Nedomová Amálie ČR/Czech Republic ANO/YES
Lubbadová Nora ČR/Czech Republic ANO/YES
Kolaříková Sára ČR/Czech Republic ANO/YES
Kozánková Viktorie ČR/Czech Republic ANO/YES
Kuchuk Lior Izrael/Israel ANO/YES
Dordová Jindřiška ČR/Czech Republic ANO/YES
Shabasheva Valeria Rusko/Russia ANO/YES
Nikitina Aleksandra Rusko/Russia NE/NO