On-line přihláška
  Osobní údaje účastníka

  Adresa pro zasílání dalších informací

  Údaje o škole

  Doklad o zaplacení

  Soutěžní repertoár

  Změny v soutěžním programu musí být oznámeny písemně na email: repertoar@zusveveri.cz nejpozději do 15.10.2023. Pozdější změny programu nebudou akceptovány a budou důvodem pro vyloučení soutěžícího

  Skladba 1

  Skladba 2

  Skladba 3

  Skladba 4

  © 2023 Amadeus Brno