Porota soutěže


Předseda poroty

Jan Jiraský (CZ)

Jan Jiraský (CZ)

Absolvent JAMU v Brně, laureát mezinárodních soutěží (Beethovenův Hradec, Smetanovská soutěž, Karlovy Vary, Darmstadt, Noyers, Novi Sad, Kiev). Během magisterského a doktorandského studia se stal vyhledávaným sólistou českých i zahraničních orchestrů a hostem festivalových pódií. Natočil řadu sólových CD (ArcoDiva, Radioservis, Antiphona, Musica), koncertně provedl několik repertoárových kompletů, mj. též 18 Mozartových klavírních sonát ve čtyřech recitálech na moderním i historickém nástroji. Vyučuje na Hudební fakultě JAMU, vede Katedru klávesových nástrojů.

Členové poroty

Hana Berger (SRN)

Hana Berger (SRN)

Na klavír začala hrát v raném dětství pod vedením své matky, prof. Aleny Vlasákové. Po studiích na hudebním gymnáziu a pražské konzervatoři absolvovala magisterské studium na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského a Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden ve třídě prof. Arkadije Zenzipera, kde následně absolvovala Meisterklasse (doktorské interpretační studium). Získala řadu prvních cen v mezinárodních soutěžích (Kyjev, Vídeň, Madeira, Lonigo, Val Tidone, Jyväskylä). Koncertuje sólově i komorně v mnoha zemích Evropy i v Asii, klavírní koncerty přednesla např. s Plzeňskou filharmonií, Dvořákovým komorním orchestrem, Filharmonií Hradec Králové, Sinfonieorchester Emmendingen či Severočeskou filharmonií Teplice. Vyučuje klavírní hru na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber, Landesgymnasiu für Musik a Konservatoriu Heinrich Schütz v Drážďanech.

Daniel Buranovský (SK)

Daniel Buranovský (SK)

Prorektor pro výzkum, rozvoj a uměleckou činnost a zároveň profesor na Vysoké škole muzických umení v Bratislavě. Jako sólista spolupracoval s řadou slovenských i světových orchestrů a vystupoval téměř ve všech zemích Evropy, ale i v USA, Brazílii, Mexiku a Asii. V Jižní Koreji spolupracoval s orchestrem Hyosung University Taegu, kde působil také jako hostující profesor hry na klavír. Vedle výuky a sólové dráhy se věnuje komorní hře s mezinárodně uznávanými sólisty a sólistkami. S operní pěvkyní Lubicou Vargicovou v roce 2003 vystoupil v newyorské Carnegie Hall. V roce 2004 mu Hudební fond udělil Cenu Frica Kafendu za vynikající interpretační výkony na domácích i zahraničních koncertních podiích.  V současnosti vyučuje hru na klavír na hudební a taneční fakultě VŠMU, kde sám s vyznamenáním absolvoval.

Bernadeta Stańczyk (PL)

Bernadeta Stańczyk (PL)

Studovala v klavírní třídě prof. Moniky Sikorske – Wojtacha na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katovicích. Od roku 2012 je hlavní ředitelkou Státní hudební školy Wojciecha Kilara v Katovicích, spojující všeobecné vzdělání s hudbou.  Již více než 30 let vyučuje hru na klavír na všech úrovních vzdělání a vystupuje jako sólistka a komorní hráčka. Společně s Centrem uměleckého vzdělávání ve Varšavě pořádá mnoho národních a mezinárodních hudebních soutěží.

Peter Toperczer ml. (CZ)

Peter Toperczer ml. (CZ)

Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze ve třídě profesorů Jana Panenky a Petera Toperczera st. Měl také možnost spolupracovat s Ivanem Moravcem. Studium HAMU ukončil červeným diplomem a jako jeden z nejlepších studentů ročníku získal cenu Sažinové-Pochlebinové. Je žádaným členem národních i mezinárodních porot klavírních soutěží. . Nyní vyučuje pedagogickou praxi na HAMU v Praze a hru na klavír na Gymnáziu a hudební škole hl. m. Prahy. S žáky těchto škol získal mnohá ocenění na českých i zahraničních klavírních soutěžích.

© 2023 Amadeus Brno