Statut soutěže


Mezinárodní mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 15 let – AMADEUS, byla založena jako hold geniálnímu skladateli Wolfgangu Amadeu Mozartovi, který ve svých jedenácti letech vystoupil 30. prosince 1767 v sále brněnské Reduty.

Na realizaci soutěže se podílejí

Základní umělecká škola, Brno, Veveří, příspěvková organizace

Parnas, z.s.

Generální partner soutěže:
PETROF, spol. s.r.o.

Soutěž se koná pod záštitou:

– Ministerstva kultury
– hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha
– primátorkystatutárníhoměstaBrnaJUDr.MarkétyVaňkové
– starosty MČ Brno-střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla
– starosty MČ Brno-Žabovřesky Mgr. Filipa Ledera
– starosty MČ Brno-Žeběn Ing. Víta Berana
– předsedy Asociace krajů ČR MUDr. Marna Kuby
– Rakouského honorárního konzulátu
– Slovenského honorárního konzulátu

Cílem soutěže je prezentace a podpora mladých talentovaných klavíristů, prezentace různých forem učebních metod a interpretačních škol.

Organizace soutěže

 

Porota

Porota je pětičlenná a je tvořena významnými českými a zahraničními pedagogy a interprety.
Funkci tajemníka poroty zastává učitel pořádající ZUŠ.
Jednání poroty řídí její předseda.

Členové poroty hodnotí jednotlivé výkony bodováním:
1-10 bodů výkon slabý
11-15 bodů výkon dobrý
16-20 výkon velmi dobrý
20-25 výkon vynikající

Porota je pěčlenná a je tvořena významnými českými a zahraničními pedagogy a interprety. Funkci tajemníka poroty zastává pedagog ZUŠ Veveří. Jednání poroty řídí její předseda. Členové poroty hodno jednotlivé výkony bodováním 0 – 25.
Body jednotlivých porotců se sčítají a vytvoří se z nich průměrná hodnota. Pokud se bodování některého z porotců liší od takto stanoveného průměru o 3 body a více, bodování tohoto porotce se škrtá a ze zbývajících bodů je znovu vypočten průměr. Po ukončení každé kategorie hodno porota výkony soutěžících a určuje pořadí. Bodování jednotlivých porotců je v průběhu soutěže zveřejněno. Porotce neboduje vlastní žáky ani své příbuzné.

V jednotlivých kategoriích uděluje porota 1., 2., 3. cenu a čestné uznání.
Na návrh poroty se ceny mohou dělit, popř. cena nemusí být udělena. Držitelé cen získávají titul laureáta soutěže.
Nositelé 1., 2. a 3. cen budou oceněni na Koncertě laureátů. Program koncertu určí porota.

Koncertní vystoupení pro vybrané laureáty:
– Nabídka koncertního vystoupení s orchestrem Filharmonie Brno
– Slavnostní koncert ve vile Tugendhat

Porota může udělit tyto zvláštní ceny v hodnotě
až 65 000 Kč:
– Cena hejtmana Jihomoravského kraje pro absolutního vítěze soutěže
– Cena primátorky statutárního města Brna za nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta
– Cena starosty městské čás Brno-Žabovřesky pro nejlepšího českého účastníka
– Cena starosty městské čás Brno-střed pro nejlepšího brněnského účastníka
– Cena starosty městské čás Brno-Žeběn za nejlepšího zahraničního účastníka
– Cena pro nejmladšího účastníka soutěže
Porota může udělit zvláštní ocenění pedagogům za úspěšnou přípravu žáků. Zvláštní ceny nemohou být děleny. Rozhodnuti poroty je konečné.

© 2023 Amadeus Brno