30 let soutěže

Zuzana Ceralová Petrofová

prezidentka a jednatelka PETROF

Vážení hudební přátelé,

je nám velkou ctí být součástí 30. ročníku Mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 15 let AMADEUS Brno. Tento jubilejní ročník by nebylo možné uskutečnit bez široké podpory a nadšení všech zúčastněných. Společnost PETROF je hrdým generálním partnerem této prestižní klavírní soutěže a s radostí věnuje vítězi jako hlavní cenu jedno z našich pianin. Uvědomujeme si, jak důležité je podporovat mladé talenty a poskytovat jim prostor pro rozvoj jejich hudebního umění. A právě tímto způsobem chceme přispět k bohatství a rozmanitosti kulturního dění nejen v naší zemi, ale i po celém světě. Po celou dobu trvání soutěže budou soutěžící obklopeni nástroji české značky PETROF. Je pro nás velkou ctí a potěšením, že můžeme přispět k jejich uměleckému růstu a pomoci mladým talentovaným hudebníkům na cestě za jejich hudebním snem. Věříme, že soutěž AMADEUS zprostředkuje soutěžícím i divákům mnoho nezapomenutelných zážitků a stane se odrazovým můstkem pro další klavírní úspěchy a hudební kariéry zúčastněných. Přejeme všem soutěžícím hodně štěstí!


Martin Baxa

ministr kultury České republiky 

Milí mladí umělci,

je mi ctí pozdravit vás u příležitosti 30. ročníkuMezinárodní klavírní soutěže do 15 let AMADEUS 2023! Kulaté výročí bývá příležitostí k bilancování a soutěž AMADEUS se má za tři dekády rozhodně čím pochlubit. Nabízí prostor k setkávání nadaných mladých hudebníků, kterým otevírá dveře do světa profesionální hudby, nabízí jim možnost setkat se s klavíristy i pedagogy z různých zemí, navázat přátelství i spolupráci, nabízí inspiraci. Porota složená z respektovaných světových klavíristů je zárukou objektivního hodnocení a nejvyšších uměleckých kritérií. To vše v prostředí Besedního domu, sídle Filharmonie Brno. Pro mladého člověka je toto všechno cennou příležitostí, jak zhodnotiti i otestovat své úsilí, které ve volném čase věnuje krásnému koníčku, klavírnímu umění. Velmi si vážím všech, kdo se na soutěži podílejí, ať již organizačně a pedagogicky, tak samotných mladých klavíristů. Neboť jak praví klasik, bez hudby by byl život chybou. Přeji kulatému ročníku soutěže AMADEUS úspěšný průběh a držím palce všem jeho účastníkům!


Martin Kuba

předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihočeského kraje

Vážení přátelé,

podpora mladých talentů, to je téma, které by mělo zajímat každého, komu není lhostejná naše společná budoucnost. Velice mě proto těší, že Asociace krajů ČR už dlouhá léta podporuje akci, která si klade za cíl hledat mladé hudební talenty a motivovat je k dalšímu rozvoji. Soutěž pro mladé klavíristy do 15 let Amadeus slaví letos už třicátý ročník. Délka jejího trvání je tak zárukou kvalitně připraveného klání, které pomůže mnoha mladým lidem s rozhodnutím o jejich budoucnosti. Budoucnosti, která však už nebude patřit jen jim. Bude patřit nám všem, kteří víme, že náš stát nemůže úspěšně fungovat bez talentovaných a pracovitých lidí, kteří jsou dnes ještě dětmi. Mladými dospělými, kterým nechybí talent, chuť a vůle uspět. Právě proto jsem i já založil nadaci, která mladé talenty podporuje. Jmenuje se Jihočeské naděje. Děti, které prostřednictvím této nadace podporujeme, jsou totiž našimi Jihočeskými nadějemi. Nadějemi na lepší budoucnost našeho regionu. Jejich kariéru bedlivě sleduji a všem ze srdce přeji úspěšný a šťastný život. A stejný úspěch přeji i Vám, účastníkům této soutěže. Ať jste i Vy těmi nadějemi. Pro své rodiče, přátele, učitele. Jednou, snad, budete díky své píli, talentu a silné vůli nadějí pro celý váš region a pomůžete šířit dobré jméno naší krásné země i v dalekém zahraničí. Hodně štěstí v soutěži i v životě přeje Martin Kuba.


Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje

Člověk nikdy neví, kdy se to stane. Kde přijde ten zlom. Dítě, které má rádo hudbu a hraje na klavír,

najednou vystřelí na cestu, na jejímž konci je klavírní virtuos. Často to tak bývá, že tou důležitou událostí jsou právě soutěže jako Amadeus. Letos se koná už po třicáté. A mezi laureáty jsou dnes světové klavírní špičky. Moc děkuju všem organizátorům za jejich práci. Je velkou poctou pro Jihomoravský kraj, že může tuto soutěž podpořit. 


Markéta Vaňková

primátorka města Brna

Hudba je fenomén, který je s Brnem už dlouho a neodmyslitelně spjatý a přináší mu světovou proslulost. Tuto jeho lichotivou image jistě posílila také návštěva Wolfganga Amadea Mozarta, jenž tady coby jedenáctiletý hudební génius v prosinci 1767 koncertoval. Jsem ráda, že mezinárodní soutěž, která je touto událostí inspirovaná a nese jméno jejího hlavního aktéra, dnes láká do našeho města mladé klavíristy, aby zde s "mozartovskou" energií, lehkostí a odvahou předvedli své umění. Pro Brno je to skvělá vizitka, když sem přijíždějí mladí lidé z celého světa, setkávají se, vzdělávají a měří své síly v uměleckém oboru, ke kterému je přivedl jejich talent a kterému se s láskou a také velkým nasazením věnují. Věřím, že i jubilejní 30. ročník renomované a městem Brnem podporované soutěže AMADEUS dá umění mladých hudebníků náležitě vyniknout. Všechny interprety u nás co nejsrdečněji vítám, přeji jim, aby porota i nástroje byly dobře naladěny a aby oni sami právě z našeho města úspěšně vykročili na cestu virtuosů, lemovanou úspěchy a přízní publika. U nás v Brně už budou mít vždy dveře otevřené.


Filip Leder

starosta městské části Brno-Žabovřesky

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS je neobyčejnou hudební záležitostí, na kterou Brno může být právem pyšné. Letos již 30. ročník prestižní soutěže nadějných klavíristek a klavíristů do patnácti let dokazuje, že talent, láska k hudbě a moře hodin zkoušení se dokáže přetavit v nezapomenutelné hudební zážitky, a to jak pro nás, posluchače, tak samotné účastníky. Stejně jako kdysi jedenáctiletý Wolfgang Amadeus Mozart, který koncertoval v Redutě na Zelném trhu, i tito mladí hudebníci dokazují, že přes svůj věk dokážou úžasné věci. Přeji letošnímu ročníku za sebe i naši městskou část Brno-Žabovřesky, ať to zase Brnem pěkně zní!


Vojtěch Mencl

starosta městské části Brno-střed

Soutěž mladých klavíristů Amadeus slaví jubilejní třicátý rok existence. Chtěl bych poděkovat organizátorům za jejich vynikající práci, díky které si již dávno soutěž vydobyla široké mezinárodní renomé. Je cennou příležitostí, na které mohou talentované děti zažít jednu z prvních zkušeností se soutěžením a vystupováním před odbornou porotou a před publikem. Poděkování bezesporu patří i všem zapáleným a obětavým pedagogům za to, že umějí děti zaujmout, probudit jejich nadání a kultivovat jejich hudební vývoj. Obdivuji jejich systematickou práci a samozřejmě také píli a nasazení všech malých klavíristů. Rád bych všem soutěžícím popřál, aby se jim vystoupení vydařilo a byli spokojení se svým výkonem. Především jim však přeji, aby jim láska k hudbě vydržela, obohacovala jejich život i v dalších letech a přinášela do něj mnoho radosti. S přátelským pozdravem


Marie Kučerová

ředitelka Filharmonie Brno

Mezinárodní soutěž Amadeus letos slaví třicet let, to je už více než jedna generace nadaných klavíristů. Matně si vybavuji její začátky v 90. letech, kdy to bylo něco nového a docela hodně se o tom mluvilo. Nejsilnější vzpomínku mám ale na rok 2005, kdy jsem jako producentka České televize prosadila natáčení dokumentu Všechny ty zázračné děti o osmi z tehdejších účastníků soutěže. S ředitelkou soutěže Evou Chlebníčkovou jsme z přihlášených dětí vytipovali pestrý mix věku i národností a napjatě jsme čekali, jak v soutěži dopadnou. To, že nakonec vyhrál Jan Vojtek, nebylo až tak překvapivé jako děti samotné – samozřejmě extrémně talentované, ale také přemýšlivé, vtipné a už malé velké osobnosti. Po pěti letech jsme se k nim opět vrátili ve druhém dílu dokumentu, to už byli vyhraněné dospívající osobnosti, které se většinou profesionálně vrhly do muziky či jinam, v každém případě byla radost se s nimi opět potkat. Dodnes mám radost z každého dalšího setkání s Honzou Vojtkem, Kubou Sládkem nebo Terezkou Marečkovou na různých pódiích a stejně tak fandím všem každoročním soutěžícím, kterým tato soutěž pomáhá vyzrát v silné jedince. A jsem ráda, že absolutním vítězům můžeme nabídnout koncert s orchestrem Filharmonie Brno.