Porota

31. ročníku Mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy

Předseda poroty

Jan Jiraský (CZ)

Absolvent JAMU v Brně, laureát mezinárodních soutěží (Beethovenův Hradec, Smetanovská soutěž, Karlovy Vary, Darmstadt, Noyers, Novi Sad, Kiev). Během magisterského a doktorandského studia se stal vyhledávaným sólistou českých i zahraničních orchestrů a hostem festivalových pódií. Natočil řadu sólových CD (ArcoDiva, Radioservis, Antiphona, Musica), koncertně provedl několik repertoárových kompletů, mj. též 18 Mozartových klavírních sonát ve čtyřech recitálech na moderním i historickém nástroji. Vyučuje na Hudební fakultě JAMU, vede Katedru klávesových nástrojů.


Člen poroty

Hana Berger (SRN)

Na klavír začala hrát v dětství pod vedením své maminky prof. Aleny Vlasákové. Po absolvování střední hudební školy a Pražské konzervatoře pokračovala ve studiu na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského, kde získala magisterský titul. Své vzdělání si pak prohloubila na Hochshule fur Musik Carl Maria von Weber Dresden ve třídě prof. Arkadij Zenziper, kde také absolvovala Meisterklasse (doktorské studium interpretace). Laureátka řady mezinárodních soutěží (Kyjev, Vídeň, Madeira, Lonigo, Val Tidone, Jyväskylä), hraje sólové i komorní koncerty v mnoha zemích Evropy a Asie. Hana Berger také vyučuje hru na klavír na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber, Landesgymnasiu für Musik a na konzervatoři Heinricha Schütze v Drážďanech.


Člen poroty

Daniel Buranovský (SK)

Prorektor pro výzkum, rozvoj a uměleckou činnost a zároveň profesor na Vysoké škole muzických umení v Bratislavě. Jako sólista spolupracoval s řadou slovenských i světových orchestrů a vystupoval téměř ve všech zemích Evropy, ale i v USA, Brazílii, Mexiku a Asii. V Jižní Koreji spolupracoval s orchestrem Hyosung University Taegu, kde působil také jako hostující profesor hry na klavír. Vedle výuky a sólové dráhy se věnuje komorní hře s mezinárodně uznávanými sólisty a sólistkami. S operní pěvkyní Lubicou Vargicovou v roce 2003 vystoupil v newyorské Carnegie Hall. V současnosti vyučuje hru na klavír na hudební a taneční fakultě VŠMU, kde sám s vyznamenáním absolvoval.

Člen poroty

Bernadeta Stanczyk (PL)

Studovala v klavírní třídě prof. Moniky Sikorske – Wojtacha na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katovicích. Od roku 2012 je hlavní ředitelkou Státní hudební školy Wojciecha Kilara v Katovicích, spojující všeobecné vzdělání s hudbou. Již více než 30 let vyučuje hru na klavír na všech úrovních vzdělání a vystupuje jako sólistka a komorní hráčka. Společně s Centrem uměleckého vzdělávání ve Varšavě pořádá mnoho národních a mezinárodních hudebních soutěží.

Člen poroty

Peter Toperczer (CZ)

Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze ve třídě profesorů Jana Panenky a Petera Toperczera st. Měl také možnost spolupracovat s Ivanem Moravcem. Studium HAMU ukončil červeným diplomem a jako jeden z nejlepších studentů ročníku získal cenu Sažinové-Pochlebinové. Je žádaným členem národních i mezinárodních porot klavírních soutěží. . Nyní vyučuje pedagogickou praxi na HAMU v Praze a hru na klavír na Gymnáziu a hudební škole hl. m. Prahy. S žáky těchto škol získal mnohá ocenění na českých i zahraničních klavírních soutěžích.