Propozice AMADEUS 2023 ke stažení

 

Soutěžní podmínky

Termín konání 30. ročníku soutěže 
Soutěž: 30.11. a 1. 12. 2023
Besední dům, Komenského nám. 8., Brno 
Koncert laureátů: 2.. prosince 2023
Besední dům, Komenského nám. 8., Brno 
Věk soutěžících a rozdělení do kategorií 
Soutěž je jednokolová. Studium na ZUŠ není podmínkou účasti. Účastníci jsou do kategorií rozděleni podle roku narození.
Kategorie Věk Časový limit
I. kategorie ročník 2016 a mladší 2 – 4 minuty
II. kategorie ročník 2015 a 2014 3 – 5 minut
III. kategorie ročník 2013 a 2012 5 – 8 minut
IV. kategorie ročník 2011 a 2010 6 – 9 minut
V. kategorie ročník 2009 a 2008 7 – 10 minut
Organizátoři si v případě nepříznivé epidemiologické situaci vyhrazují právo uspořádat soutěž online.

Soutěžní repertoár

Další díla od skladatelů, jako např.: A. Fr. Bečvařovský, L. van Beethoven, J. A. Benda, J. L. Dusík, Fr. X. Dušek, J. N. Hummel, J. Jelínek, L. Koželuh, J. Kř. Kuchař, V. V. Mašek, L. Mozart, J. Mysliveček, J. J. Ryba, J. A. Štěpán, V. J. Tomášek, J. Kř. Vaňhal, J. A. Vitásek, A. Vranický, V. Jírovec a jiných autorů, výhradně současníků W. A. Mozarta.
Celkový časový limit musí být dodržen. 
V případě, že hraje soutěžící jednu skladbu většího rozsahu (např. Mozart – Variace), může být limit překročen u 1. – 2. kategorie o 30 sekund a u 3. – 5. kategorie maximálně o 1 minutu.
Je možné hrát pouze skladby určené pro sólový klavír. Hra zpaměti je podmínkou. Počet skladeb je libovolný. Časovým limitem se míní čistý čas. Při nedodržení spodní hranice časového limitu může dojít k vyloučení soutěžícího.
Změny v soutěžním programu musí být oznámeny písemně na email: repertoar@zusveveri.cz nejpozději do 15. 10. 2023. Pozdější změny programu nebudou akceptovány a jsou důvodem pro vyloučení soutěžícího! Pořadí soutěžních vystoupení pro všechny kategorie určí losování, které bude zveřejněno na webu soutěže.

Ceny v soutěži

V jednotlivých kategoriích uděluje porota 1., 2., 3. cenu a čestné uznání.
Na návrh poroty se ceny mohou dělit, popř. cena nemusí být udělena. Držitelé cen získávají titul laureáta soutěže.
Nositelé 1., 2. a 3. cen budou oceněni na Koncertě laureátů. Program koncertu určí porota.
Absolutní vítěz:
Porota může udělit tyto zvláštní ceny v hodnotě až 65 000 Kč:
Porota může udělit zvláštní ocenění pedagogům za úspěšnou přípravu žáků. Zvláštní ceny nemohou být děleny. Rozhodnutí poroty je konečné.

Přihláška

Uzávěrka přihlášek: 15. října 2023 
Přihlášku vyplňte na webu www.amadeusbrno.cz
Harmonogram soutěže společně s harmonogramem rozehrávání na soutěžním klavíru zn. Steinway bude zveřejněn na www.amadeusbrno.cz do 25. 10. 2023.
Pořadatel umožňuje soutěžícím cvičení v místě soutěže pouze během konání soutěže a koncertu laureátů.
Zasláním přihlášky souhlasí zástupce soutěžícího s bezplatným pořízením fotografií, audiovizuálního záznamu jeho výkonu na soutěži a koncertě laureátů v Besedním domě a jeho bezplatným užitím ve veřejných médiích.

Účastnický poplatek

Úhrada poplatku do 21. června 2023: 1200 Kč

do 15. října 2023:       1600Kč

Účastnický poplatek je nevratný. Uhradit jej je možné pouze převodem na bankovní účet:
Banka: Česká spořitelna
Název účtu: Parnas, z.s.
Číslo účtu: 1356430399/0800
Variabilní symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru den, měsíc, rok (např. 010508)

Kontaktní adresa

Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková org.
MgA. Vladimír Halíček, ředitel školy
tel.: +420 731 610 025
e-mail: amadeusbrno@seznam.cz

Organizace soutěže

Soutěž se koná pod záštitou:
Porota
Porota je pětičlenná a je tvořena významnými českými a zahraničními pedagogy a interprety. Funkci tajemníka poroty zastává pedagog ZUŠ Veveří. Jednání poroty řídí její předseda. Členové poroty hodnotí jednotlivé výkony bodováním 0 – 25.
Body jednotlivých porotců se sčítají a vytvoří se z nich průměrná hodnota. Pokud se bodování některého z porotců liší od takto stanoveného průměru o 3 body a více, bodování tohoto porotce se škrtá a ze zbývajících bodů je znovu vypočten průměr. Po ukončení každé kategorie hodnotí porota výkony soutěžících a určuje pořadí. Bodování jednotlivých porotců je v průběhu soutěže zveřejněno. Porotce neboduje vlastní žáky ani své příbuzné.
Soutěž spolupořádají: 
© 2023 Amadeus Brno