14 - 16 listopada 2024

Lista uczestników

Lista zawodników według kategorii oraz informacja o wniesieniu opłaty startowej.

Harmonogram

Harmonogram konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej do dnia 18 października 2024 r.

Testy akustyczne

Harmonogram testów akustycznych fortepianu konkursowego Petrof zostanie opublikowany do 18 października 2024 r.

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu AMADEUS zostaną ogłoszone po Koncercie Laureatów w dniu 16 listopada 2024 r.